КОИ СМЕ НИЕ

Извършваме пълния набор от дейности, свързани с реализацията на социалнитемаркетингови проучвания– изграждаме изследователска методология съобразно нуждите на клиента; разработваме комплексен инструментариум за всяко проучване и изключително прецизна извадка; осъществяваме теренната работа,  въвеждането, статистическата обработка на данните и задълбочен анализ на резултатите; предлагаме консултации и решения, основани на точни данни и висока професионална експертиза.

01

Долината на тракийските владетели

Пътуващият семинар „ Долината на тракийските владетели” е една от първите инициативи на ИСИРКС с ежегодно издание вече 4 години. Посещават се основни за тракологията и българската археология обекти в Долината около гр. Казанлък. В това число антични обсерватории, светилища, хероони, гробници, мегалити и др.

02

Монументалното наследство в тоталитарната държава

Пътуващ семинар „Монументалното наследство в тоталитарната държава” Пътуващият семинар „Монументалното наследство в тоталитарната държава” се проведе за първи път през април, 2016г. с акцент наследството на бивша Югославия. С подкрепата на общините и регионалните музеи от Крушевац, Пожаревац, Крагуевац, Вуковар, Бръчко и Белград се посетиха и заснеха някои от най-известните и важни за развитието на монументалната скулптура, дизайн и архитектура образци в Сърбия, Хърватска и Босна и Херцеговина.

03

Археологическо лято

Ежегодно ИСИРКС организира стажантски групи, които взимат участие в археологически експедиции на НАИМ-БАН с участието на археолози от НАИМ, Музей за история на София и НИМ. Работили сме на обекти като пл. „Св. Неделя” в София, римския некропол край кв. Бенковски, античната базилика в гр. Сандански и др.

Малко история

Относителен дял на преждевременно напуснали образователната система от населението на възраст 18 – 24 години по пол

Мъже 13,3

Жени  13,4

(източник: НСИ 2016)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обучения на UNESCO през 2017г. по capacity building във връзка с борбата срещу трафика на културни ценности (Interpol; ICOM) по региони: (източник UNESCO)

33%

Африка

 
33%

Арабски страни

 
10%

Азия и Пасифика

 
21%

Латинска Америка и Карибския басейн

 

Градски и културни изследвания в София (Източник:Данните са от проучване на проф. Ян Геел)

24

Района в Столична община

148

обекта от културното наследство от национално значение

 

87%%

Осн. Пътна артерия автомобили (бул. Т. Александров)

 LГрафика на движението по основна пътна артерия, вторична улица и малка улица с оглед на пешеходния транспорт и достъп до градската култура 
47%%

Вторична улица автомобили (Раковски)

 Графика на движението по основна пътна артерия, вторична улица и малка улица с оглед на пешеходния транспорт и достъп до градската култура 
BulgarianEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish