Kултурното наследство

В сферата на културното наследство основна задача на ИСИРКС е да утвърди интердисциплиниарния подход при работата в сектора. В тази връзка са ангажирани специалисти от сферата на архитектурата, геодезията,материалознанието и реставрацията, както и урбанисти, историци, археолози и екскурзоводи. Предлагаме следните услуги от доказани специалисти в следните области:
Архитектурно и геодезическо заснемане
Експертиза при избора на материали от висококачествени производители в Гърция, Италия, Русия и др.
Консултация при проекти за консервация и реставрация
Експертен и международен опит в интервенциите в градското пространство с оглед на опазване на културно наследство, историческия и автентичен ландшафт
Промотиране и разработване на туристически продукти.

18.127

Проведевни социологически и маркетингови проучвания

BulgarianEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish