В сферата на образованието ИСИРКС предлага курсове с научна и професионална насоченост, разработени самостоятелно (курсовете: „Тракийска археология” и „Тоталитарното наследство в Европа на 20в.”, провеждани с ученици от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”) или в партньорство с висши и средни учебни заведения в страната и чужбина.

Една от основните цели на организацията е привличането към бизнес сектора на академични лица и хора, свързани с образованието. От една страна да подмогнат стремежа към интердисциплинарен подход между научните области, работещи с културно наследство, а от друга страна – да се разшири по-успешно мрежата между образователните среди и професионалните организации, в които се реализират ученици и студенти.
Примери за такива обмени и посредничество са професионалните обмени в Италия (Болонски университет), образователните проекти, организирани с МГИМО (Русия), както и пътуващите семинари в проекта за фолклорни и социални изследвания, който се реализира със съдействието на Министерството на външните работи на Сърбия.

Удовлетвореността като относителна величина, в процентна форма

90%

 

BulgarianEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish