Нашият модел

Ние работим по иновативна интердисциплинарна система на анализ, планиране и осъществяване на научни изследвания, стопански дейности и образователни програми.

Доказан опит
Нашите партньори, с които поддържаме дългосрочни взаимотношения, са най-голямото доказателство за опита на организацията и екипа. В различни проекти и инициативи сме си сътрудничили с академични институции като Университета за национално и световно стопансто, Софийския универститет (България), Болонския университет (Италия), МГИМО (Русия), Пражкия университет (Чешка република), Класическия лицей в София (България). В сферата на материалното културно наследство, например, сме работили с водещи строителни и реставрационни фирми от Италия, Гърция и България.

Експертиза от различни области
Екипът на Института се състои от специалисти в области, които разглеждат социалния организъм и културното наследство от различни професионални аспекти, затова сред тях са: историци, социолози, архитекти, геодезисти, реставратори, адвокати и дипломати.

BulgarianEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish