ИСИРКС предлага консултации в сферата на социологията, антропологията, пазарните проучвания и рекламата. Провеждането на социологически и маркетингови проучвания (количествени, качествени или смесени) се осъществява по предварително изготвени инструменти и анкетни въпроси или по конкретно желание на клиента. В сферата на социалните и градски изследвания работим и в по-малки фокус групи с оглед конкретната цел на проекта и при нужда се подготвят екипи за по-детайлна и задълбочена комуникация с представителите на локалната общност.

18.127

Проведени социологически и маркетингови проучвания

BulgarianEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish